OŚWIATA. Likwidacja małych szkół

Trzy ostatnie dni robocze przyniosły decyzję o likwidacji 10 szkół, w tym 9 podstawowych, i to tylko na terenie jednego powiatu – konińskiego. To negatywny rekord. Z map gmin znikną ośrodki oświatowe pełniące także funkcje społeczne i kulturalne. I tej straty nie da się odrobić. W toku dyskusji zabrakło podstawowych informacji, że pieniądze na utrzymanie szkół przekazuje rząd. I są one za małe. Karta Nauczyciela nie przystaje do dzisiejszych czasów i w gruncie rzeczy działa przeciwko nauczycielom. Polskie dzieci rodzą się za granicą, a nie w Polsce, ponieważ wielu młodych ludzi nie ma szans na stabilne życie we własnej Ojczyźnie. W tej oświatowej smucie jest jedna pociecha – choć w tym roku zlikwidowanych zostanie w Polsce ponad 1 000 szkół, to na szczęście nie zostaną zlikwidowane wszystkie.