WIELKA NOC. Pusty grób

Jeśliby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nie tylko nasza wiara, ale również nasza nadzieja, bo wszyscy bylibyśmy we władzy zła i śmierci. (…) Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Jan Paweł II

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA