KONIN. Olimpiada Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych

IS_151

20 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Konina przystąpiło do Olimpiady Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych, pod hasłem: ,,Masz prawo żyć zdrowo i bezpiecznie”. Jej organizatorem było Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich. A gospodarzem finałowej uroczystości Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika. W ramach olimpiady uczniowie w różnych formach pokazali zagrożenia związane z używaniem środków psychoaktywnych, m.in. poprzez prezentacje multimedialne i małe formy teatralne.

Komisja w składzie: Felicja Andrzejewska – prezes TIO, Zofia Wesołowska – nauczyciel SP nr 15, Lidia Mądrowska – pedagog SP nr 10 oceniła w kategorii w szkół podstawowych:

Sprawdzian drużynowy. I miejsce uzyskali uczniowie SP nr 15, II równorzędne uczniowie SP nr 10 i 11, III – uczniowie SP nr 6. Wyróżnienia przyznano uczniom SP nr 5 i 12.

Prezentacja multimedialna. I miejsce przyznano SP nr 6, II – SP nr 11, III – SP nr 12; wyróżnienie trafiło do SP nr 5.

W kategorii szkół gimnazjalnych za prezentacje multimedialne I miejsca nie przyznano. II miejsce otrzymało Gimnazjum nr 2, III – Gimnazjum nr 6. Wyróżnienie trafiło do Gimnazjum nr 1.

W kategorii szkół gimnazjalnych – małe formy teatralne – I miejsce przyznano Gimnazjum nr 4.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych – za prezentacje multimedialne – I miejsce otrzymał ZS im. M. Kopernika, II – ZSB, III miejsca nie przyznano. Wyróżnienie otrzymało CKU.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych – małe formy teatralne – przyznano dwa równorzędne I miejsca dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych oraz Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych.

Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni w olimpiadzie wiedzy o środkach psychoaktywnych: I miejsce SP nr 15 (1.Oliwia Bogacz, 2.Paulina Dzióbczyńska, 3.Natalia Starosta, 4.Karolina Szawala), II miejsce SP nr 10 (1.Daria Chojnacka, 2.Kamila Borońska, 3.Piotr Jaworski, 4.Jakub Staniecki) oraz SP nr 11 (1.Weronika Brzezińska, 2.Natalia Kaczmarek, 3.Klaudia Pawlikowska, 4.Wiktoria Rado), III miejsce SP nr 6 (1.Aleksander Krzyżański, 2.Wiktoria Pawłowska, 3.Anna Rosiak, 4.Natalia Marzec). Wyróżnienie SP nr 5 (1.Krzysztof Kucharski, 2.Hubert Kowalewski, 3.Jakub Legenza, 4.Sebastian Walczak) oraz SP nr 12 (1.Cezary Wojciechowski, 2.Magdalena Wojciechowska, 3.Adam Kuźmiński, 4.Adam Staszak).

Prezentacje multimedialne w kategorii szkół podstawowych. I miejsce SP nr 6 (1.Natalia Marzec, 2.Magdalena Bobrowska), II – SP nr 11 (1.Krystian Łaput, 2.Patryk Śliwiński), III – SP nr 12 (1.Olga Musiał, 2.Kinga Młodziniak); wyróżnienie SP nr 5 (1.Agnieszka Kotwas, 2.Natalia Sekrecka).

Prezentacje multimedialne w kategorii gimnazjów. II miejsce Gimnazjum nr 2 (1.Piotr Łukasik), III – Gimnazjum nr 6 (1.Dawid Bielawski, 2.Kacper Sikorski); wyróżnienie Gimnazjum nr 1 (1.Dawid Pieróg, 2.Klaudia Pirańska, 3.Weronika Skórzewska).

Prezentacje multimedialne w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. I miejsce ZS im. M. Kopernika (1.Renata Jasiakiewicz), II – ZSB (1. Mateusz Błaszczak);  wyróżnienie – CKU (1.Marcin Socha, 2.Dawid Wysocki, 3.Maciej Żurawik).

Prezentacje teatralne w kategorii szkół gimnazjalnych. I miejsce Gimnazjum nr 4 (1.Anna Jóźwiak, 2.Hubert Pawlaczyk, 3.Dawid Dylewski, 4.Natalia Pośpieszyńska, 5.Weronika Leśnik, 6.Krzysztof Bruździak).

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych. I miejsce równorzędne: ZSTiH (1.Izabela Janicka, 2.Elżbieta Juszczak, 3.Andżelika Pakulska, 4.Magdalena Sierocka, 5.Klaudia Woltman, 6.Jakub Kasprzak, 7.Krystian Mostowiak, 8.Patryk Piasecki, 9.Damian Zieliński) oraz  ZSG-E (1.Klaudyna Adamczyk, 2.Mateusz Mizera, 3.Magdalena Kaźmierowska, 4.Kamila Górska, 5.Marta Antczak, 6.Iwona Pytlewicz, 7.Adrianna Kruszyńska, 8.Sylwia Wiśniewska, 9.Michał Majewski, 10.Paulina Rogowska, 11.Ilona Kowalska).

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA