SOLIDARNI W PARTNERSTWIE. Domowy budżet też bywa dziurawy

IS_IMG_1142

W trudnych ekonomicznie czasach dobrze wiedzieć, jak właściwie gospodarować domowymi budżetami. Dlatego Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” (Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Tuliszków) zaproponowało szkolenie na ten temat. Dzięki dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi w dniach 11 – 13 kwietnia organizacja przeprowadziła warsztaty z edukacji finansowej, pod tytułem „Rodzina bezpieczna finansowo”.

Fundacja Wspomagania Wsi, kontynuując program upowszechniania edukacji ekonomicznej i finansowej wśród mieszkańców wsi i małych miast, udzielała dofinansowania na szkolenia w terenie. Mogły się o nie ubiegać organizacje, których przedstawiciele uczestniczyli w warsztatach trenerskich, w programach: „Zaplanuj swoją przyszłość” i „Rodzina bezpieczna finansowo”. Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” tę szansę wykorzystało.

Uczestnicy warsztatów – w sumie 30 osób – zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza, skupiająca zainteresowanych z gminy Rychwał, miała zajęcia w miejscowym Urzędzie Gminy i Miasta. Duga skorzystała z gościnności Urzędu Gminy w Starym Mieście. W sumie odbyło się sześć spotkań (po trzy w każdej gminie), na których uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności o tym, jak planować domowe wydatki i efektywnie zarządać rodzinnymi zasobami finansowymi. Ułatwieniem były materiały szkoleniowe. Poza tym każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Na warsztatach przerobiono m.in. tematy związane z ustalaniem celów finansowych i narzędziami ich realizacji, analizą budżetu domowego, źródłami dochodów i wydatków, sposobami i możliwości oszczędzania, unikania ,,złodzieja pieniędzy”. Ponadto uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą ,,funduszu nagłych wydatków”, narzędzi oszczędnościowych, zasad racjonalnego pożyczania, praw konsumenta w obszarze usług bankowych. Istotne też było zdobycie umiejętności sporządzenia planu finansowego i jego realizacji.

Na spotkanie zaproszono również Bernadetę Szmytkę, powiatowego rzecznika konsumentów, która wyjaśniła uczestnikom warsztatów, jakie niebezpieczeństwa wiążą się ze zbyt pochopnym zaciąganiem zobowiązań finansowych. Rzecznik zachęcała do korzystania z bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i doradztwa prawnego.

Warsztaty pokazały, że racjonalne gospodarowanie rodzinnymi pieniędzmi może przynieść sporo dobrego. I wszyscy powinni choćby w podstawowym zakresie planować domowe dochody i wydatki oraz oszczędzać na trudniejsze finansowo dni.

W ramach projektu trwa jeszcze konkurs plastyczny wśród młodzieży uczącej się w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście pod nazwą „Uczymy się oszczędzać”. Jego celem jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw i zachowań związanych z edukacją finansową młodzieży oraz popularyzacja nawyku oszczędzania. Komisja konkursowa oceniać będzie prace zwracając szczególną uwagę na oryginalność pomysłu, zgodność z tematyką konkursu i estetykę wykonania. Organizator przewiduje nagrody za I, II, III miejsce.

Program edukacji finansowej „Rodzina bezpieczna finansowo” dofinansowany jest ze środków Narodowego Banku

Polskiego.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA