SOLIDARNI W PARTNERSTWIE. Szlak ,,Podkutej Szóstki”