ŚLESIN. Pół wieku Koła Gospodyń w Wąsoszach

IS_DSC00118

Pół wieku istnieje już Koło Gospodyń Wiejskich w Wąsoszach. Założyły je przedsiębiorcze mieszkanki tej miejscowości, a ich dzieło wciąż kontynuują następczynie. Jubileusz świętowano 14 kwietnia 2012 r. w miejscowej sali OSP.
Koło Gospodyń Wiejskich w Wąsoszach powstało w 1962 r. i zrzeszało 15 pań. Przewodniczącą została Czesława Janas, wiceprzewodniczącą Maria Wasicka, a sekretarzem Jadwiga Kociańska. Kobiety organizowały kursy szycia, pieczenia i gotowania, uczyły się haftu. Dochody z zabaw przeznaczały na działalność koła. Z powodu braku lokalu spotykały się w miejscowej szkole. Podjęły też współpracę z kółkiem rolniczym, strażakami i organizacją młodzieżową.

Jej efektem było powstanie w Wąsoszach Domu Kultury. Mieścił się on w przebudowanym spichrzu zbożowym, a przy jego adaptacji pracowała cała lokalna społeczność. Budynek oddano do użytku 6 czerwca 1971 r. Swoją siedzibę znalazły w nim wszystkie organizacje wiejskie, które jeszcze prężniej zaczęły działać. W kolejnych latach zmieniał się skład zarządu i liczba członkiń. Od 1967 r. funkcję przewodniczącej pełniła Maria Wasicka, od 1974 r. – Krystyna Nowak, od 1979 r. – Stanisława Urbaniak. W latach 70. XX w. koło zrzeszało prawie 100 pań.

W wyniku zmian ustrojowych i gospodarki wolnorynkowej w latach 80. działalność koła nieco przygasła. Ale na krótko, bo już w 1992 r. kobiety postanowiły na nowo się uaktywnić. Przewodniczącą została Henryka Wojnicz, jej zastępcą Jadwiga Kociańska, skarbnikiem Jadwiga Frantczak, a sekretarzem Krystyna Sosnowska. I taki skład był do 2010 r., kiedy to w zarządzie nastąpiły zmiany: wiceprzewodniczącą wybrano Barbarę Jarek, skarbnikiem Ewę Wilińską, a sekretarzem Lilę Ślusarek. Ten zarząd pod przewodnictwem Henryki Wojnicz pracuje do dzisiaj.

W przeddzień uroczystości jubileuszowej, 13 kwietnia, w wąsowskim kościele proboszcz ks. Wiktor Hołtyn odprawił Mszę św. w intencji byłych i obecnych członkiń koła. Natomiast w sobotę w miejscowej remizie odbyła się część oficjalna obchodów. Goście zostali poproszeni o wpisanie się do kroniki. Następnie głos zabrała Henryka Wojnicz, przedstawiając krótko 50-letnią historię koła. Osoby zaproszone złożyły paniom życzenia i wręczyły na ręce przewodniczącej kwiaty i prezenty. Gościem honorowym spotkania była założycielka i pierwsza przewodnicząca, 92-letnia dziś Czesława Janas. Nie kryjąc wzruszenia podziękowała organizatorkom za pamięć i zaproszenie. Kwiaty i gratulacje odebrała też Krystyna Nowak, która przewodnictwo w kole objęła w 1974 r.

Oprawę artystyczną tego dnia zapewnili uczniowie Szkoły Podstawowej w Wąsoszach. Wystąpił również kabaret EWG z Doruchowa. Męskie trio zaprezentowało skecze, z których śmiali się wszyscy zebrani. Muzycznie święto uatrakcyjnił Zbyszek Smolarek.

EM