SOLIDARNI W PARTNERSTWIE. Znakomite spotkanie w Parku Miejskim w Golinie

plakat

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” zaprasza do uczestnictwa w wydarzeniu promocyjnym pn. „TURISA PARTNERSTWO LGD-ÓW – SIŁĄ WIELKOPOLSKI”, 12 maja 2012 roku o godz. 14.00 w Parku Miejskim w Golinie. W spotkaniu będą uczestniczyły cztery Lokalne Grupy Działania zaangażowane w realizację projektu współpracy: „Solidarni w Partnerstwie”, „Między Ludźmi i Jeziorami”, ”Solna Dolina”, „Wielkopolska Wschodnia”. A jego celem jest promocja obszarów partnerów projektu oraz wzmacniania więzi pomiędzy partnerskimi LGD. W trakcie wydarzenia zorganizowane zostaną bloki promocyjne każdej LGD, w trakcie których będą one prezentować walory turystyczne i główne atrakcje swojego obszaru. Każdy blok kończyć będzie występ artystów z prezentującej się Lokalnej Grupy Działania.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA