ŚLESIN. 15 maja drugie warsztaty edukacji teatralnej

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie organizuje drugie spotkanie w ramach projektu „Cały świat w Półwiosku – warsztaty edukacji teatralnej”, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizację zadania rozpoczęto kwietniowymi warsztatami pt. „Zwierzęta, których się boimy”. W partnerskim Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie 30-osobowa grupa uczniów ze szkół podstawowych w Wąsoszach i Ślesinie pracowała techniką papieroplastyki nad wykonaniem fantastycznych kreatur zamieszkujących dziecięcą wyobraźnię.

Kolejny warsztat – 15 maja od godz. 10.00 w ślesińskim Domu Kultury – poprowadzi Małgorzata Łojko z wrocławskiej Fundacji Rzemiosła Artystycznego „Flafi”. Podczas spotkania uczestnicy stworzą scenę wraz z kukiełkowym zespołem aktorskim. Budowanie elementów tej sceny, kreowanie jej estetyki będzie pierwszym zadaniem podczas warsztatów. Każdy z uczestników będzie miał wpływ na wygląd jednego z elementów składowych owego teatru – kartonowe pudełka malowane wg projektu twórców. Dzieci zmierzą się także z konstruowaniem ruchomego szkieletu własnej kukiełki oraz z budowaniem jej ciała. Następnie kukiełki zostaną obleczone w autorskie stroje, fryzury i dodatki, dzięki którym nabiorą indywidualnego charakteru. Drugą część zajęć będzie stanowiła swobodna improwizacja losowo wybranych scenek, w kilkuosobowych grupach, podczas której wykonane wcześniej kukiełki zagrają pierwsze role. Warsztat ma na celu rozwijanie zdolności manualnych, aktorskich (kreowanie postaci), pracy grupowej oraz indywidualnej, a także postrzeganie teatru jako przestrzeni dla twórczej zabawy.

M-GOK Ślesin