STARE MIASTO (ŻYCHLIN). Nie dla alkoholu i narkotyków

DSCF2574

Nie dla mnie promile i narkotyki” – pod takim hasłem odbył się w Zespole Szkół w Żychlinie XIV Turniej Wiedzy o Uzależnieniach oraz spotkanie podsumowujące działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaproszono na nie tych, którzy swoją pracą przyczyniają się do zwiększania świadomości dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających ze spożywania alkoholu i innych używek. Byli to m.in. dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, przedstawiciele władz samorządowych oraz Policji.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwiga Janiak w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie edukacji dzieci dotyczącej szkodliwości alkoholu oraz innych groźnych używek i substancji odurzających. Na spotkaniu przybliżono działania prowadzone w gminie Stare Miasto w ostatnich latach, których celem była profilaktyka i podnoszenie społecznej świadomości w zakresie uzależnień.

Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Żychlinie. Prezentowane skecze w humorystyczny sposób ukazywały szkodliwość używek i alkoholu.

Goście otrzymali od przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwigi Janiak i wójta Ryszarda Nawrockiego okolicznościowe podziękowania.

Profilaktyka i świadomość musi pełnić bardzo istotną rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej. Należy przekazywać najmłodszym pozytywne wzorce i podkreślać skutki wynikające z używania środków psychoaktywnych.

Karol Małolepszy

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA