KAWĘCZYN (TOKARY). Przegląd Twórczości Dziecięcej

IS_345

Około 100 przedszkolaków zaprezentowało się na XII Gminnym Przeglądzie Twórczości Dziecięcej, w sali OSP w Tokarach Pierwszych. Reprezentowały Gminne Przedszkole w Kowalach Pańskich oraz oddziały przedszkole przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie, Szkole Podstawowej im. Pułkownika Pilota Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Skarżynie oraz Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych. Mali artyści przenieśli zebranych w świat spontanicznej radości, bajkowy i egzotyczny. Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić wszystkie grupy. Dla przedszkolaków przygotowano upominki, a dla nauczycielek, które ich przygotowały do występów specjalne podziękowania. Występów gratulował m.in. przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Krupiński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych Ewa Wojtczak, przewodnicząca Komitetu Obchodów 650-lecia Tokar Barbara Osiewała. Gminny Przegląd Twórczości Dziecięcej zorganizowano w ramach tego właśnie jubileuszu.