ZAROBKI. Kramsk – Gminny Ośrodek Kultury

Średnie wynagrodzenie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 2595 zł brutto. 7 instruktorów do spraw muzyki zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych zarabia łącznie 3850 zł, czyli na jednego wypada średnio 550 zł.