KAWĘCZYN (MILEJÓW). Gminny Dzień Strażaka i 90-lecie OSP

OSP Milejów

W gminie Kawęczyn jest 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, skupiających ok. 500 druhów. Gminny Dzień Strażaka był ich świętem. Uroczystość połączono z 90-leciem OSP w Milejowie. Jesienią 1922 roku grupa mieszkańców wsi doszła do wniosku, iż jest w stanie utworzyć własną straż, oddzielając się od jednostki w Tokarach, w szeregach której służyło wielu lokalnych mieszkańców. Założycielami milejowskiej straży byli m.in.: Edmund Drapiński, Lech Zaborowski, Stanisław Ciesielski i Stanisław Ćwikliński. Ponadto w dzieło budowy jednostki czynnie włączyli się urzędnicy gminni, nauczyciele szkół w Milejowie i Tokarach, rzemieślnicy i rolnicy. Z ich szeregów rekrutowali się pierwsi członkowie miejscowej straży – czytamy w monografii ,,Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Kawęczyn”, autorstwa Bartosza Stachowiaka.

Obecny Zarząd tworzą: Jan Jasiak – prezes, Marcin Jasiak – wiceprezes-naczelnik, ks. Antoni Janicki – wiceprezes, Jarosław Król – wiceprezes, Dariusz Błaszczyk – zastępca naczelnika, Kamila Walczak – sekretarz, Krzysztof Tomczyk – skarbnik, Zbigniew Nerka – kronikarz, Roman Kwaśniewski – gospodarz. W Komisji Rewizyjnej zasiadają: Bogumił Laskowski – przewodniczący, Mariusz Adamus – wiceprzewodniczący, Tomasz Tyrakowski – sekretarz i Sławomir Marciniak – członek Komisji.

W Zarządzie Oddziału Gminnego Związku OSP RP są: Jarosław Pasik – prezes, Jan Adamczyk – wiceprezes, Grzegorz Dzikowski – wiceprezes, Wiesław Tomczak – wiceprezes, Stanisław Urbaniak – komendant gminny, Jan Tomczyk – sekretarz i skarbnik, ks. Antoni Janicki, Ryszard Jaśkiewicz, Krzysztof Śledź, Marcin Rutkowski i Henryk Antczak – członkowie Prezydium oraz Bolesław Chojnacki, Adrian Kwinciak, Krzysztof Dytwiński, Sylwester Górnicki, Marcin Heresztyn, Wojciech Knera, Henryk Kaźmierczak, Bogumił Marciniak, Tadeusz Krupiński, Jan Nowak i Jarosław Król – członkowie Zarządu. W Komisji Rewizyjnej pracują: Andrzej Małolepszy – przewodniczący, Dariusz Siemiątkowski – wiceprzewodniczący, Jarosław Binkowski – sekretarz oraz Jerzy Brzeziński i Bogumił Laskowski – członkowie. Na terenie gminy Kawęczyn działają następujące jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: w Będziechowie, Głuchowie, Kawęczynie, Kowalach Pańskich, Marianowie, Milejowie, Skarżynie, Tokarach i Żdżarach.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz samorządowych i strażackich różnych szczebli. Gościli też przedstawiciele OSP z Malanowa, Dobrej, Kuchar Kościelnych, Goszczanowa, Liskowa, Smulska. Na mszy św. w kościele w Tokarach powiatowy kapelan strażaków, ks. Andrzej Janicki, przypomniał postać św. Floriana, patrona strażaków, jego wielkie przywiązanie do wiary. Zwrócił też uwagę, że obecnie zainteresowanie publiczne, także środków masowego przekazu, częściej budzi zło, niż pozytywne działania.

Przed remizą OSP w Milejowie przypomniano historię jubilatki. Uhonorowano też wielu druhów. Złoty medal ,,Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Mariusz Adamus i Bogumił Laskowski, obaj z OSP Milejów. Były też medale srebrne, brązowe, odznaki honorowe i wiele ciepłych życzeń od gości.

Zebrani wysłuchali koncertu orkiestry dętej OSP Tokary, a przy uroczystej kolacji – koncertu zespołu akordeonistów przy OSP Andrespol.