ŚLESIN. Jubileusz 25-lecia Klubu Szachowego M-GOK Gambit

W dniach 2-3 czerwca odbyły się obchody Jubileuszowe Klubu Szachowego M-GOK Gambit Ślesin. W ramach obchodów rozegrany został Festiwal Szachowy, podzielony na turniej OPEN i turnieje jubileuszowe.

W turnieju OPEN zagrało 32 zawodników. Najlepszy okazał się Marek Olszewski z BKS Chemik Bydgoszcz, drugie miejsce przypadło Waldemarowi Starzyńskiemu też z BKS Chemik Bydgoszcz, na trzecim miejscu uplasował się Przemysław Dudek z Konina. W klasyfikacji najlepszych z Gminy Ślesin pierwsze miejsce zajął Tomasz Bruch, drugi był Eryk Brodziński a trzecia Karolina Grabowska. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne, które zostały zebrane z wpisowego, natomiast najlepsi z Gminy Ślesin otrzymali nagrody rzeczowe.

Drugi dzień to turnieje jubileuszowe przewidziane tylko dla zawodników Klubu M-GOK Gambit Ślesin, rodziców tych zawodników oraz zaproszonych gości. W turniejach jubileuszowych grało 63 zawodników z podziałem na grupy rankingowe. Dodatkowo stworzona została grupa przedszkolaków, grupa rodziców oraz grupa VIP, czyli zaproszonych gości. Na zakończenie festiwalu dyplomy, puchary i nagrody, które ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślesinie, wręczali Skarbnik Miasta Agnieszka Cieślarska i Przewodniczący Rady Stanisław Chrzanowski.

Po podsumowaniu festiwalu pamiątkowymi statuetkami uhonorowano szachistów i gości, którzy najbardziej zasłużyli się w rozwoju i propagowaniu klubu i Gminy. W dalszej części dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie krótko streścił historię klubu od powstania po dzień dzisiejszy, w którym to za prekursorów i założycieli klubu wymienił Kazimierza Nowakowskiego i Piotra Gołębiewskiego.

W roku 1995 po krótkiej przerwie klub reaktywuje Józef Szychowski, jeden z założycieli i pierwszych szachistów klubu. Po trzech latach prowadzenie klubu przejmuje Krzysztof Kowalski, natomiast w 1999 do dnia dzisiejszego pieczę nad szachistami i klubem sprawuje Robert Majdecki. Na dzień dzisiejszy klub zrzesza 68 szachistów zarejestrowanych w Wielkopolskim Związku Szachowym i czynnie biorących udział w życiu, rozwoju i promocji klubu oraz Gminy. Obecnie w Domu Kultury prowadzone są cykliczne zajęcia dla szachistów w każdy piątek i sobotę z podziałem na grupy wiekowe i posiadane umiejętności.

Szachiści z sukcesami reprezentują klub na turniejach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Wyróżnić należy Tomasza Brucha – wielokrotnego finalistę Mistrzostw Polski, jak i Małgorzatę Bruch, Dominikę Królak, Nikolę Królak, Damiana Mrówczyńskiego, Eryka Brodzińskiego – również finalistów Mistrzostw Polski oraz wielu innych znakomitych szachistów, którzy zajmowali wysokie miejsca na turniejach o różnej randze. Najlepiej ogrom ich sukcesów obrazowała wystawa zdjęć, która została stworzona specjalnie na jubileusz 25-lecia.

Robert Majdecki

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA