KONIN. Prezes Zbigniew Szymczak o cięciu kosztów

IS_072

Do końca roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie zamierza obniżyć koszty funkcjonowania o 532 200 zł. Głównym celem jest osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego – poinformował na konferencji prasowej prezes Zbigniew Szymczak. A pierwotny plan zakładał w roku 2012 stratę w wysokości 560 tys. zł. W PWiK zracjonalizowano koszty, zmniejszając liczbę stanowisk kierowniczych. Zatrudnienie zmniejszyło się z 238 do 229 osób. Częścią nowego systemu wynagradzania jest motywacyjny system premii i nagród.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie ma ambitne plany inwetycyjne. Wynikają one w dużym stopniu z konieczności dostosowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Konina do norm środowiskowych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Na inwetycje w latach 2012 – 2016 planuje się przeznaczyć ponad 70 mln zł. W planach jest m.in. budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Gaj i Pątnów, modernizacja oczyszczalni ścieków Prawy Brzeg, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Lewy Brzeg, inwestycje liniowe w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacja i odbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

PWiK zamierza przeprowadzić gruntowną kontrolę gospodarki wodno-ściekowej: umowy, podłączenia do sieci, uszkodzenia wodomierzy. legalność wykonania przyłączy. Do 29 czerwca istnieje możliwość uporządkowania tych spraw bez konsekwencji prawnokarnych. Poza tym PWiK ma atrakcyjną ofertę dla ok. 300 właścicieli posesji na osiedlu Gosławice, osiedlu Przydziałki, osiedlu Wilków, Wyspie Nadwarciańskiej, osiedlu Łężyn, do których do tej pory nie zostały wykonane przyłącza kanalizacyjne. Można to zrobić za jedyne 269 zł, korzystając z możliwości otrzymania dofinansowania z budżetu miasta. Wszelkie sprawy formalne bierze na siebie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA