RYCHWALIA 2012. ,,Mafia”, Pan Stefan i warsztaty kuglarskie

W programie tegorocznych Rychwaliów był m.in. koncert zespołu ,,Mafia” i warsztaty kuglarskie. A kropkę nad ,,i” postawił Pan Stefan.