KLECZEW. Starosta Małgorzata Waszak ponownie prezesem LOT ,,Marina”

SONY DSC

Członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się 19 czerwca w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Kleczewie, zadecydowali, aby w kolejnej kadencji LOT ,,Marina” ponownie kierowała starosta koniński Małgorzata Waszak.

Zanim jednak doszło do wyborów, podsumowano cztery lata kadencji obecnych władz. Prezes Małgorzata Waszak, skarbnik Wanda Musiał oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Maciejewski odczytali sprawozdania za lata 2008 – 2011. Najważniejszym punktem obrad był wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. Członkowie Stowarzyszenia mając na uwadze dotychczasowe efektywne sprawowanie funkcji przez obecną prezes formalnie zgłosili tylko jej kandydaturę. W tajnym głosowaniu jednogłośnie na kolejną kadencję wybrano Małgorzatę Waszak. Wyniki te świadczą o ogromnym zaufaniu, jakim członkowie darzą byłą i zarazem obecną prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”.

Poza tym na spotkaniu przegłosowano, że zarząd ,,Mariny” w nowej kadencji liczyć będzie 7 osób (wraz z prezesem), czyli o jedną więcej niż dotychczas. Z ośmiu zgłoszonych kandydatów do kierownictwa stowarzyszenia wybrano: Marka Waszkowiaka, Andrzeja Łąckiego, Wandę Musiał, Mariusza Zaborowskiego, Waldemara Jaskólskiego, Bogdana Borońskiego. W Komisji Rewizyjnej pracować będą ponownie: Stanisław Maciejewski, Andrzej Budny i  Piotr Korytkowski.

W podjętej uchwale na temat dalszych kierunków działania stowarzyszania postuluje się m.in. zacieśnianie współpracy z regionalnymi Lokalnymi Grupami Działania, stworzenie nowych produktów turystycznych, pozyskiwanie środków zewnętrznych na promocję turystyki regionu konińskiego.

Po zebraniu dla kilkunastu chętnych osób gospodarze gminy przygotowali wizytę studyjną na zrekultywowanych terenach pokopalnianych przeznaczonych na cele rekreacyjne. Była też okazja zobaczenia nowo otwartej Izby Pamięci Wsi, Młynarstwa i Rolnictwa w Budzisławiu Kościelnym.

Adam Grzeszczak

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA