WIERZBINEK. Paweł Szczepankiewicz z absolutorium – 15 : 0

Wszyscy radni Rady Gminy w Wierzbinku uznali, że należy udzielić absolutorium wójtowi Pawłowi Szczepankiewiczowi, w związku z wykonaniem budżetu gminy za 2011 rok.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA