ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH w KONINIE zaprasza do podjęcia nauki

Zespół Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie w roku szkolnym 2012/2013 zaprasza do podjęcia nauki  w następujących zawodach:

1. higienistka stomatologiczna – 2 lata Uwaga nowy kierunek !!!
2. technik farmaceutyczny – 2 lata
3. technik usług kosmetycznych – 2 lata
4. technik masażysta – 2 lata
5. ratownik medyczny – 2 lata
6. opiekun medyczny – 1 rok
7. opiekun dziecięcy – 2 lata
8. opiekun środowiskowy – 1 rok
9. opiekun w domu pomocy społecznej - 2 lata
10. asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok
11. terapeuta zajęciowy – 2 lata
12. dietetyk – 2 lata

Uwaga! rekrutacja  na kierunkach dziennych trwa do 22 sierpnia 2012r.

Warunki przyjęcia:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest konieczna)
- zaświadczenie lekarskie  zezwalające na podjęcie nauki w danym zawodzie
- podanie, CV oraz 3 zdjęcia
- odbycie rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku dużej liczny chętnych na dany kierunek kształcenia

O przyjęciu na kierunki zaoczne decyduje kolejność zgłoszenia i złożenia dokumentów

Rozmowy kwalifikacyjne
23.08.2012 r. godz. 9:00 – w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc na danym kierunku kształcenia.

Zagadnienia rozmowy kwalifikacyjnej
- specyfika wybranego zawodu
- system ochrony zdrowia w Polsce
- Karta Praw Pacjenta
- promocja zdrowia – działania sprzyjające zachowaniu zdrowia
- zapobieganie zakażeniom (HIV, WZW)
- czasopisma medyczne, programy tv
- cechy osobowości potrzebne w danym zawodzie
- zagadnienia odpowiedzialności zawodowej
- zagadnienia etyczne danego zawodu
- uzasadnienie wyboru danego zwodu
- rola farmaceuty w kontakcie z pacjentem
- podstawy chemii i biologii

Chcesz mieć pewność zatrudnienia po ukończeniu szkoły? W Zespole Szkół Medycznych w Koninie uzyskasz wykształcenie pozwalające pracować w zawodach poszukiwanych na rynku pracy Polsce i za zagranicą.

Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje? Ucząc się na kierunkach zaocznych z powodzeniem pogodzisz pracę zawodową i naukę.

Chcesz mieć pewność wysokich kwalifikacji? Aż 92 proc. słuchaczy Zespołu Szkół Medycznych w Koninie zdało w 2007 roku zewnętrzne egzaminy z przygotowania zawodowego. Świadectwa ukończenia Zespołu Szkół Medycznych w Koninie otwierają możliwości zatrudnienia w placówkach opiekuńczych na terenie całej Polski.

Myślisz o studiach wyższych? Nic prostszego. Dzięki porozumieniu z Niepublicznym Kolegium Nauczycielskim TPD w Warszawie absolwenci Zespołu Szkół Medycznych w Koninie, kierunki: terapia zajęciowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun środowiskowy, opiekun w domu pomocy społecznej rozpoczynają naukę już od drugiego roku akademickiego na kierunkach pedagogicznych.

Wydaje Ci się, że nauka jest zbyt droga? Zespół Szkół Medycznych w Koninie jest bezpłatną publiczną szkołą, która wspomaga swoich słuchaczy stypendiami.

Wykorzystaj swoją szansę. Nie czekaj. Dostarcz wszystkie niezbędne dokumenty do sekretariatu Zespołu Szkół Medycznych w Koninie.

Zespół Szkół Medycznych w Koninie
ul. Przemysłowa 4

tel./fax 63 242 42 15

tel. 63 242 42 66

e-mail: sekretariat@medyk.konin.pl

e-mail: rekrutacja@medyk.konin.pl

———————————————-

(promocja)