KONIN. Odbudowano kamienice – powstało 38 mieszkań

IS_015

Prezydent Konina Józef Nowicki przekazał klucze do 38 mieszkań w 3 budynkach w sąsiedztwie byłej siedziby Sądu Rejonowego w Koninie, przy ul. Wojska Polskiego. Rewitalizację – odbudowę kamienic na budynek mieszkalny wielorodzinny – realizowało Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Przedmiotem inwestycji prowadzonej przez Miejskie TBS Sp. z o.o. w Koninie jako inwestora zastępczego dla Miasta Konin była odbudowa istniejącej kamienicy wraz z oficynami, usytuowanymi przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie. Ze względu na zły stan techniczny istniejącej zabudowy cała zabudowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przeznaczona została do rozbiórki (6 budynków mieszkalnych i 3 gospodarcze). W związku z tym, że przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego Konina, podczas realizacji inwestycji konieczne było prowadzenie prac archeologicznych

Budowa realizowana była z środków finansowych Miasta Konin przy wsparciu środkami z Funduszu Dopłat realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Prace wykonawcze, poprzedzone przeprowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego, rozpoczęły się we wrześniu 2010 roku a zakończyły w maju 2012 r. Wykonawcą robót był Zakład Remontowo – Budowlany „DANBUD” Tadeusz Bąkowski.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstały trzy budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie 38 mieszkań, usytuowane w sąsiedztwie byłej siedziby Sądu Rejonowego w Koninie. Działka sąsiaduje również z obwałowaniem rzeki Warty oraz nasypem drogi krajowej nr 92.

Budynki dwu- i trzykondygnacyjne, podpiwniczone zostały utrzymane w architekturze odpowiadającej konińskiej Starówce. Na terenie działki znajduje się duży parking oraz plac zabaw dla dzieci. Drogi i chodniki z kostki brukowej oraz duża liczba wykonanych miejsc postojowych ułatwiają komunikację na Starówce oraz zapewniają komfort użytkowania.

Podstawowe dane techniczne:pow. użytkowa mieszkań: 1 915,22 m2, pow. zabudowy: 1 288,70 m2, kubatura: 12 017,00 m3, pow. dróg i chodników: 1 915,60 m2 , dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Wyposażenie budynku w instalacje: wodociągowa, centralnego ogrzewania i ciepłej wody (zasilana z miejskiej sieci ciepłowniczej), kanalizacja deszczowa i sanitarna, instalacja elektryczna wewnętrzna, odgromowa, antenowa, domofonowa i telefoniczna.