SOLIDARNI W PARTNERSTWIE. Marek Przespolewski zastąpił Barbarę Fabiszak

IS_020

Marek Przespolewski, asystent wójta gminy Rzgów, wszedł do Zarządu Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie”. Taką decyzję podjęło Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków tej organizacji, które odbyło się w Rzgowie. Poprzednio w kierownictwie stowarzyszenia była Barbara Fabiszak, ale zrezygnowała, w związku z przejściem do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na spotkaniu zadecydowano też o zmianie w statucie SwP, obniżającej próg obecności, przy której może odbyć się walne zebranie. W pierwszym terminie musi być obecna co najmniej połowa członków organizacji (dotychczas dwie trzecie), w drugim – jedna trzecia (poprzedni zapis mówił o połowie).