SANKTUARIUM W LICHENIU. Wizyta estońskich seniorów

1

Pięćdziesięcioosobowa grupa seniorów z estońskiego regionu Lääne Viru odwiedziła Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej. Goście z Estonii zwiedzili licheńską bazylikę mniejszą oraz, korzystając ze słonecznej pogody, podziwiali panoramę Lichenia z tarasu widokowego znajdującego się na kościelnej wieży. Pobyt w Licheniu był jednym z punktów pobytu Estończyków w Polsce: Jest to grupa, która pochodzi z partnerskiego rejonu, który współpracuje z Powiatem Konińskim. Ten rejon nazywa się Lääne Virui. Oni, jako stowarzyszenie emerytów, zdecydowali się odwiedzić swoich partnerów w powiecie konińskim. Dlatego też chcieliśmy pokazać im to, co jest perełką naszego powiatu, najczęściej odwiedzanym miejscem, czyli Sanktuarium w Licheniu” – powiedział Witold Nowak, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Koninie.

To pierwsze z cyklu międzynarodowych spotkań środowisk seniorskich, które realizować będzie samorząd powiatu konińskiego w ramach kontaktów zagranicznych. Jak dodał Witold Nowak, trwająca od sześciu lat współpraca między powiatem konińskim a regionem Lääne Viru zaowocowała kilkoma wspólnymi przedsięwzięciami w dziedzinie kultury, edukacji, rolnictwa, pomocy społecznej oraz  wspierania przedsiębiorczości.

Zdaniem Nowaka prawdziwe ożywienie partnerskich kontaktów nastąpiło dopiero w roku bieżącym. Ponad miesiąc temu, na targach w Tallinie odbył się „Dzień Koniński” poświęcony promocji walorów turystycznych, dorobku kulturalnego i potencjału gospodarczego powiatu konińskiego, a dziś goście z Estonii zawitali do Polski:

Przyjechaliśmy tutaj dlatego, że region Lääne Viru ma pewne kontakty partnerskie z tutejszym powiatem. W Licheniu jestem po raz pierwszy i jestem zaskoczony tym kościołem i jego okazałością.” – powiedział Tomas, jeden z uczestników wycieczki.

Wizyta przedstawicieli regionu Lääne Viru  ma służyć przede wszystkim integracji i nawiązaniu partnerskich relacji między środowiskami seniorskimi z obydwu powiatów. W tym celu goście z Estonii spotkali się dziś ze swoimi rówieśnikami z Klubu Seniora w Kramsku: „Te panie są bardzo aktywne i chciały współpracować międzynarodowo, więc umożliwiamy im te kontakty. Poza tym powiat koniński promuje się jako region 50+ i dlatego zapraszamy też seniorów. Chcemy, żeby współpracowali. Mogą być z całej Europy i całego świata. Nasi seniorzy na pewno są na to gotowi.” – podsumował Witold Nowak.

Podczas wizyty w Polsce grupa estońskich seniorów uda się jeszcze do Częstochowy oraz do Krakowa.

Projekt międzynarodowych spotkań środowisk seniorskich wpisuje się w strategię komunikacji marketingowej powiatu konińskiego, a także nawiązuje do ustanowionych w 2012 roku obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Powiat koniński jest 4. spośród 35 leżących na terenie województwa wielkopolskiego. Poza estońskim regionem Lääne Viru powiat koniński współpracuje także z powiatem Ilm w Niemczech oraz z rejonem kozjatyńskim na Ukrainie.

Robert Adamczyk – Biuro Prasowe Sanktuarium