MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Strzałkowo

MZGOK

Gmina Strzałkowo jest pionierem w powiecie słupeckim w dziedzinie powstawania elektrowni wiatrowych. Tym samym promuje tak zwaną ,,zieloną energię”. Zadania proekologiczne są też realizowane w ramach Związku Gmin Regionu Słupeckiego, który powstał w 1991 r. z inicjatywy gmin powiatu słupeckiego. Ma on na celu realizację zadań wynikających z potrzeb samorządów, zacieśnienie współpracy i wymianę doświadczeń.

Gmina Strzałkowo ma charakter typowo rolniczy. Użytkowanie terenów przedstawia się następująco: 11 552 ha – to użytki rolne, 1428 ha – użytki leśne, 350 ha – grunty zabudowane i zurbanizowane, 13 ha – wody i 896 ha – inne tereny.

Obszar całej gminy jest objęty selektywną zbiórką odpadów. Łącznie do dyspozycji mieszkańców są 74 pojemniki typu dzwon. W wyniku segregacji w 2011 roku udało się zebrać: plastiku – 9 650 kg, szkła – 37 480 kg, makulatury – 4 230 kg. W marcu 2011 roku prowadzono akcję zbierania sprzętu RTV i AGD. Kolejna tego rodzaju zbiórka jest planowana we wrześniu 2012 roku.

Na terenie gminy powstał punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (plac przy tutejszym Urzędzie Gminy). Mieszkańcy bez ograniczeń mogą oddawać urządzenia wielkogabarytowe y firmie świadczącej tego rodzaju usługi.

Został zakończony proces rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Kokczyn. Trwają prace monitoringowe w zakresie przywrócenia gruntu do stanu kwalifikującego go pod działalność gospodarczą. Składowiska, które przyjmują odpady komunalne, znajdują się w Koninie i Goraninie.

Na terenie gminy realizowane były działania edukacyjno-informacyjne we wszystkich placówkach oświatowych. Prowadzona jest zbiórka baterii, selektywna zbiórka śmieci w szkołach oraz coroczna akcja „Sprzątanie Świata”.

Na terenie gminy funkcjonuje 9 ujęć wodnych: Strzałkowo, Skarboszewo, Słomczyce, Radłowo, Młodziejewice, Chwałkowice, Szemborowo, Brudzewo, Krępkowo. Wybudowano 127,8 km sieci wodociągowej. Pracuje oczyszczalnia ścieków typu „BIOBLOK” BIS -800 o przepustowości 900m3/d. Obecnie budowana jest kanalizacja sanitarna w północno-zachodniej części miejscowości Strzałkowo. I etap inwestycji oddano do 30 czerwca 2012 r. Kolejna inwestycja to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzałkowo – termin jej realizacji to wrzesień 2013 roku. Gospodarstwa na terenie gminy posiadają również własne przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Gmina Strzałkowo jest pionierem w powiecie słupeckim w dziedzinie powstających elektrowni wiatrowych. Obecnie funkcjonuje siedem takich obiektów. Toczy się postępowanie dla kolejnych trzech. Gmina posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację istniejących elektrowni wiatrowych. Rozwój gospodarczy gminy idzie w parze z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Ten aspekt zauważają także inwestorzy, gwarantując ograniczenia w uciążliwości oddziaływania na środowisko naturalne.

M.K.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie