ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH W KONINIE. Rekrutacja do 22 sierpnia

Zespół Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie w roku szkolnym 2012/2013 zaprasza do podjęcia nauki  w następujących zawodach: higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, ratownik medyczny, opiekun medyczny, opiekun dziecięcy, opiekun środowiskowy, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy.
Więcej tutaj

(promocja)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA