SANKTUARIUM W LICHENIU. Uroczystość Wniebowzięcia NMP

IS_DSC00007

Blisko 20 tysięcy wiernych przybyło wczoraj do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym na obchody uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Głównej Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej o godz. 12:00 przewodniczył biskup senior diecezji włocławskiej Bronisław Dembowski.

Uroczystości odpustowe rozpoczęły się już we wtorek pierwszymi nieszporami przy ołtarzu koronacyjnym w starej części sanktuarium. Nabożeństwu przewodniczył ks. Adam Stankiewicz, marianin, na co dzień posługujący w Rzymie. W trakcie pierwszych nieszporów odbyła się tradycyjna procesja wokół kościoła pw. św. Doroty. 

W środę natomiast o godz. 12:00 podczas głównej Mszy św. odpustowej w licheńskiej bazylice i przed nią licznie zgromadzeni wierni modlili się za wstawiennictwem Matki Bożej Wniebowziętej. Jak podkreślają księża marianie niezmiernie cieszy fakt, że wierni tak licznie przybyli do Lichenia, aby świętować dogmat, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Wartym podkreślenia jest  także to, że na uroczystość wierni przybyli tak licznie pomimo pochmurnej i deszczowej pogody. W koncelebrze południowej Mszy św. uczestniczyli zarówno księża marianie, opiekunowie licheńskiego sanktuarium, jak i licznie przybyli księża-goście. Na Mszy św. obecny był m.in. dziekan dekanatu konińskiego drugiego, ks. prałat Henryk Włoczewski. Nie mogło oczywiście zabraknąć kustosza seniora i budowniczego licheńskiej bazyliki ks. Eugeniusza Makulskiego, który skierował do przybyłych na uroczystość wiernych słowo wstępne i w imieniu księży marianów przywitał przybyłych na uroczystość wiernych.

W homilii natomiast bp Dembowski powiedział: „Maryja jest dla nas wzorem pokory. Radujemy sie z tego, że Chrystus Pan zabrał ją do nieba z duszą i ciałem. I tam ona wstawia się za nami”. Nawiązał także do flagi Unii Europejskiej, jako do symbolu zaczerpniętego z jednego ze środowych czytań: „Gdy słuchaliśmy pierwszego czytania z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła, usłyszeliśmy o wielkim znaku na niebie – niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Oby wszyscy odpowiedzialni za kraje UE zrozumieli, co znaczy chorągiew UE – dwanaście gwiazd złotych na niebieskim tle. Pod natchnieniem tych słów autor projektu tej chorągwi to właśnie wziął pod uwagę. Obyśmy pamiętali o tym, że ta chorągiew jest uwielbianiem Maryi”. Jednocześnie zwrócił uwagę na ognistego smoka, o którym mowa w czytaniach, jako alegorię zła: „Aż do końca świata będzie trwało zmaganie się dobra ze złem. Szatan, który skusił Ewę i sprowadził śmierć na ziemię, walczy ciągle. Polska przeżywała niejednokrotnie to zmaganie się zła przeciwko dobru. Ono jest obecne na różnych płaszczyznach” – powiedział bp Dembowski. W swojej homilii przypomniał także, że w naszym kraju data 15 sierpnia jest wspominana jako pamiątka „Cudu nad Wisłą”, gdy polska armia przeciwstawiła się idącej ze wschodu na zachód Europy radzieckiej Armii Czerwonej. Dodał, że właśnie to wydarzenie nie pozwoliło rozlać się komunizmowi na całą Europę u progu nowego wieku.

Na zakończenie liturgii zostały poświecone kwiaty, zioła i pierwociny ziemi, które przynieśli z sobą wierni, gdyż zgodnie z ludową tradycją uroczystość Wniebowzięcia jest także powszechnie znana jako Święto Matki Bożej Zielnej: „W naszym kraju, w którym od momentu przyjęcia wiary chrześcijańskiej szczególną czcią i miłością otacza się Bożą Rodzicielkę, nie dziwi fakt, że właśnie Matkę Bożą Wniebowziętą uznano za patronkę ziemi i całej roślinności, którą rodzi. Dlatego w Jej święto w kościołach błogosławi się wiązanki kwiatów, ziół i roślin. W dawnych czasach wierzono, iż ten zwyczaj chroni domostwa oraz plony ziemi od zarazy i nieprzychylnych warunków pogodowych. Zwyczaj ten przetrwał po dziś dzień, czego najlepszym dowodem są te wspaniałe bukiety polnych kwiatów przyniesione dziś przez wiernych do licheńskiej świątyni” – wyjaśnił ks. Piotr Kieniewicz, rzecznik licheńskiego sanktuarium.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP jest jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym. 15 sierpnia każdego roku katolicy na całym świecie w szczególny sposób oddają cześć Maryi, która – jak głosi tradycja – została z duszą i ciałem wzięta do nieba. Dla Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym jest to dodatkowo szczególna uroczystość, gdyż właśnie 15 sierpnia w roku 1850 Matka Boża ukazała się pasterzowi Mikołajowi Sikatce w pobliskim lesie grąblińskim. Ponadto przed 45 laty kard. Stefan Wyszyński także 15 sierpnia ukoronował łaskami słynący Obraz Matki Bożej Licheńskiej koronami papieskimi.

Na zakończenie uroczystości odpustowych o godz. 17:00 zostały jeszcze odprawione drugie nieszpory odpustowe przez Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej.

Robert Adamczyk/Biuro Prasowe Sanktuarium