RZGÓW. Najpierw odwołali przewodniczącą Ewę Biernacką, dzisiaj zbojkotowali sesję

Zwołana na dzisiaj, 17 sierpnia, na wniosek wójta Andrzeja Grzeszczaka nadzwyczajna sesja Rady Gminy nie doszła do skutku, z powodu jej bojkotu przez większościową grupę w lokalnym parlamencie. Wcześniej, 13 sierpnia, ta grupa na nadzwyczajnej sesji zwołanej przez wiceprzewodniczącego RG Henryka Grabarka podjęła uchwałę w sprawie odwołania przewodniczącej RG Ewy Biernackiej.

Wójt Andrzej Grzeszczak zapowiedział, że przekaże do wojewody wielkopolskiego, czyli organu nadzorczego, wniosek o stwierdzenie nieważności tej uchwały.