KONIN, POWIAT KONIŃSKI. Specjalistyczne wsparcie dla dzieci z rodzin w kryzysie

Do 360 młodych osób w wieku 7 – 15 lat z 12 świetlic socjoterapeutycznych funkcjonujących w Koninie i powiecie konińskim oraz do 200 rodziców skierowany jest projekt konkursowy ,,Specjalistyczne wsparcie dla dzieci z rodzin w kryzysie”, realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w Warszawie.

——————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————–

Termin realizacji to: 1 czerwca 2012 roku – 30 września 2013 roku. W ramach projektu wychowankowie świetlic korzystać będą z dodatkowych pięciu godzin zajęć tygodniowo, w tym zajęć socjoterapeutycznych, z orientacji zawodowej i przedsiębiorczości, zajęć sportowych na basenie kąpielowym i w kręgielni. Organizowane będą również wycieczki krajoznawcze do najciekawszych zakątków Wielkopolski, wyjazdy do teatru w Gnieźnie i Kaliszu oraz udział w ciekawych seansach filmowych w Koninie, w technice 3 D.

W projekcie zaplanowano organizację licznych konkursów z nagrodami (plastyczny, literacki, ekologiczny, wiedzy o zawodach i przedsiębiorczości, sportowo-zręcznościowy i wiedzy o Wielkopolsce).

Około 200 rodzicom uczestniczącym w projekcie zapewniono udział w cyklu zajęć edukacyjnych na temat świadomego, konstruktywnego i zdrowego rodzicielstwa. Ponadto zagwarantowano dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego oraz do mediacji rodzinnych, małżeńskich, pracowniczych, sąsiedzkich i innych, w zależności od potrzeb.

Projekt wpisuje się w nowy model wspierania rodziny, określony w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych, społecznych i życiowych dzieci oraz osiągnięcie przez rodziny w kryzysie podstawowego poziomu stabilizacji życiowej, umożliwiającej wychowanie dzieci.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie zaprasza dzieci i młodzież (w wieku 7 – 15 lat) oraz rodziców do udziału w ofercie programowej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Towarzystwa www.tio.republika.pl

Adres TIO: ul. PCK 13, 62-500 Konin; tel. 63 240-61-93

(promocja projektu)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA