SOMPOLNO (LUBSTÓWEK). Dożynki Diecezjalne, Powiatowe i Gminne

Dożynki w Lubstówku 1

W najbliższą niedzielę, 26 sierpnia, Lubstówek w gminie Sompolno będzie gościł uczestników Dożynek Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych. Starostami dożynek będą: Dorota Grudzińska i Janusz Zieliński, a ich asystentami: Karolina Walczak i Kamil Banasiak. Uroczystości zainauguruje o godz. 12.00 msza święta na placu nieopodal kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza Apostoła w Lubstówku. Podczas liturgii celebrowanej przez ordynariusza włocławskiego, ks. biskupa Wiesława Meringa poświęcone zostaną wieńce i chleby wypieczone z tegorocznego ziarna. Po zakończeniu uroczystości religijnych, od godz. 14.30. na scenie kontynuowana będzie część oficjalna powiatowego święta plonów, którą rozpocznie hymn państwowy w wykonaniu Sompoleńskiej Orkiestry Dętej.

Gospodarze dożynek i rolnicy nominowani do tytułu ,,Powiatowy Rolnik Roku 2012″

Zgodnie z ceremoniałem dożynkowym, po słowach powitania, starostowie dożynek: Dorota Grudzińska i Janusz Zieliński przekażą na ręce starosty konińskiego i burmistrza Sompolna bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów, by gospodarze mogli symbolicznie podzielić się nim z gośćmi. O oprawę części obrzędowej uroczystości zadba Zespół Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie”.

Po raz drugi w historii dożynek powiatu konińskiego wręczone zostaną odznaki tytułu honorowego „Zasłużony dla rolnictwa”. W uznaniu osiągnięć w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, odznaczeniem nadawanym przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi uhonorowanych zostanie 11 rolników z powiatu konińskiego.

Na dożynkowej scenie zaprezentują się także wszyscy nominowani do tytułu „Powiatowy Rolnik Roku 2012”. Po ogłoszeniu wyników X edycji Konkursu odbędzie się ceremonia wręczenia jego laureatom statuetek „Żniwiarza” oraz nagród rzeczowych. Oficjalne uroczystości zakończy „Rota”.

Artystyczną część dożynek, przewidzianą od godz. 16.30 do godz. 20.00, wypełnią prezentacje zespołów folklorystycznych. Poza wspomnianymi już „Poligrodzianami”, dożynki uświetnią występy grupy tanecznej „Karo” z Poznania oraz zespołów ludowych: „Dzieci Kujaw” z Kramska i „Kwiaciarek” z Sompolna.

Nieodłącznym elementem tradycji dożynkowej jest prezentacja wieńców wykonanych z tegorocznych plonów. Po rozstrzygnięciu konkursu na najpiękniejszy symbol żniwny i ogłoszeniu jego wyników, na scenę powrócą artyści.

Dla najbardziej wytrwałych gości rolniczego święta, o godz. 20.30 rozpocznie się zabawa taneczna przy muzyce zespołu „Metronom”.

Starostowie i asystenci dożynek

Dorota Grudzińska – wspólnie z mężem Piotrem prowadzi 17,75 – hektarowe gospodarstwo o profilu sadowniczo-szkółkarskim w miejscowości Sycewo. Gospodarstwo wyróżnia się wysokim poziomem produkcji, dobrą organizacją, a także wysoką estetyką. Państwo Grudzińscy są laureatami wielu konkursów. W 2004 zdobyli tytuł „Powiatowego Rolnika Roku”, a rok później dołączyli do grona „Wielkopolskich Rolników Roku”. Szczęśliwym dla rolników okazał się też udział w IV edycji konkursu „Na najbardziej uporządkowaną wieś oraz najbardziej zadbaną zagrodę w gminie”, który przyniósł im I miejsce w kategorii „zagroda”. Nominacją zakończyło się uczestnictwo w III edycji konkursu „Wzorowy Ogrodnik Roku 2009”. W roku ubiegłym natomiast utytułowani rolnicy stali się po raz drugi właścicielami statuetki „Żniwiarza” w konkursie „Powiatowy Rolnik Roku”. Jak mówią Dorota i Piotr Grudzińscy, osiągnięte sukcesy to wynik mądrego gospodarowania i przedsiębiorczości, ale przede wszystkim ciężkiej pracy.

Janusz Zieliński – wraz z żoną Henryką mieszkają w miejscowości Młynek, gdzie prowadzą 108,5 – hektarowe gospodarstwo nastawione na hodowlę bydła mlecznego. Ze stada liczącego 82 krowy uzyskują rocznie ok. 700 000 litrów mleka. Hodowli podporządkowana jest także struktura zasiewów, w której przeważają uprawy przeznaczone na pasze dla bydła. Dodatkową działalnością rolników jest produkcja drzew iglastych. Gospodarstwo Janusza Zielińskicego prowadzone jest z zachowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego oraz higieny i bezpieczeństwa produkcji. W celu ochrony gleb i wód stosują uprawę międzyplonów i zmianowanie ograniczając wysiew nawozów sztucznych. Henryka i Janusz Zielińscy otrzymali nominację do tytułu „Powiatowy Rolnik Roku” w tegorocznej, X edycji Konkursu.

Karolina Walczak – córka Beaty i Waldemara, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 7,22 ha specjalizujące się w produkcji nasiennej. Urodziła się w 1991 r. i mieszka wraz z rodzicami w Łagiewnikach. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im K. Baczyńskiego w Koninie i zamierza podjąć studia na kierunku rolniczym,
by jak najlepiej przygotować się do przejęcia w przyszłości gospodarstwa po rodzicach.

Kamil Banasiak – syn Anny i Józefa, prowadzących 15-hektarowe gospodarstwo  w Lubstówku nastawione na produkcję mleka. Dziewiętnastoletni absolwent Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie planuje związać swoją przyszłość z rolnictwem i po ukończeniu kierunkowych studiów poświęcić się pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym.

Rolnicy nominowani do tytułu „Powiatowy Rolnik Roku 2012”

W okresie 10 lat konkursu powołana zarządzeniem Starosty kapituła odwiedziła i poddała wnikliwej ocenie aż 138 gospodarstw rekomendowanych przez samorządy lokalne i instytucje działające w otoczeniu rolnictwa. Oceniając kandydatów m.in. pod względem efektywności gospodarowania, nowoczesności stosowanych technologii, organizacji pracy, dbałości o środowisko naturalne i estetykę obejścia, kapituła nominowała do finału konkursu 85 rolników, a 39 spośród nich uhonorowała tytułem „Powiatowy Rolnik Roku”.

Do tegorocznej, X edycji, zgłoszono 18 gospodarstw reprezentujących różne profile działalności. Decyzją kapituły pracującej pod kierownictwem Bogumiła Leszczaka, przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu, nominacje do tytułu otrzymało 10 najlepszych. Wyróżnione gospodarstwa spełniają najwyższe standardy organizacji pracy, osiągają wysoki poziom produkcji i satysfakcjonujące wyniki ekonomiczne. Są też dowodem na to, że sukces można osiągnąć niezależnie od wielkości i kierunku prowadzonej produkcji.

Piotr Czajczyński jest właścicielem 52,46 – hektarowego gospodarstwa  w Łagiewnikach (gm. Grodziec) specjalizującego się w produkcji bydła mlecznego. Stado 55 krów daje rocznie ok. 460 000 litrów mleka, w tym 360 000 litrów o najwyższych parametrach jakościowych (klasa ekstra). Średnia wydajność krowy wynosi 8 200 litrów rocznie. Gospodarstwo jest dobrze wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia zakupione ze środków unijnych w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013. Wyróżnia je szczególna dbałość o ochronę środowiska.

Teresa Dąbrowska posiada 14,56 – hektarowe gospodarstwo w miejscowości Ranna (gm. Kramsk), którego specjalnością jest hodowla bydła opasowego. Roczna sprzedaż kształtuje się na poziomie 550 ton. Niedawno gospodarstwo rozszerzyło profil swojej działalności. Zostało zmodernizowane i przekwalifikowane na agroturystyczne z salą rekreacyjną i zapleczem gastronomicznym. Teresa Dąbrowska stanowi dobry przykład rolnika efektywnie korzystającego z programów unijnych. Pozyskała dotacje w ramach działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” z Sektorowego Programu Operacyjnego – Rolnictwo na lata 2004-2006 oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W trakcie realizacji jest kolejny wniosek o przyznanie pomocy z PROW, tym razem w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Paulina i Mariusz Lebiedzińscy prowadzą 46-hektarowe gospodarstwo w Liścu Małym (gm Stare Miasto). Będąca głównym kierunkiem produkcji hodowla bydła mlecznego opiera się na stadzie podstawowym 40 krów dojnych. Uzyskiwane 350 000 litrów mleka rocznie w całości sprzedawane jest w klasie ekstra. Średnia wydajność od jednej sztuki jest bardzo wysoka i wynosi około 10 500 litrów mleka. W gospodarstwie prowadzony był program genetycznego doskonalenia cech użytkowych bydła. W dziedzinie tej rolnicy posiadają osiągnięcia potwierdzone licznymi nagrodami. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny park maszynowy, w tym maszyny do przygotowywania pasz, a cała produkcja roślinna, pochodząca z łąk i upraw polowych podporządkowana jest zabezpieczeniu bazy paszowej dla bydła mlecznego. Rolnicy planują uruchomić gospodarstwo agroturystyczne jako alternatywne źródło dochodu.

Halina i Stanisław Muszyńscy są właścicielami 26-hektarowego gospodarstwa w Koszarach (gm. Sompolno). Na 10 ha prowadzona jest szkółka specjalizująca się w produkcji drzew i krzewów ozdobnych. Pozostały areał zajmują sady i uprawy rolnicze. Produkowany materiał szkółkarski charakteryzuje się wysoką jakością i zdrowotnością. Rolnicy przykładają szczególną wagę do ekologii i prowadzą produkcję przyjazną środowisku. Państwo Muszyńscy są laureatami prestiżowych konkursów. Zdobyli tytuły „Powiatowy Rolnik Roku” oraz „Wielkopolski Rolnik Roku 2006″, dzięki czemu dołączyli do grona najlepszych gospodarzy w województwie. W roku ubiegłym, Stanisław Muszyński został też uhonorowany odznaczeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi „Zasłużony  dla rolnictwa”.

Adam Nowakowski, młody rolnik prowadzący wielokierunkowe gospodarstwo o powierzchni 21,95 ha w miejscowości Wturek (gm. Wilczyn). Produkcja koncentruje się na uprawach rolnych oraz hodowli zwierząt, przede wszystkim bydła mlecznego i trzody chlewnej. Ze stada liczącego16 krów dojnych uzyskuje w ciągu roku 75 000 litrów mleka w klasie ekstra. Prowadzona przez rolnika sprzedaż tuczników kształtuje się na poziomie
150 sztuk rocznie. Wśród upraw polowych przeważają: żyto jęczmień, pszenżyto, kukurydza i rzepak. Adam Nowakowski aktywnie uczestniczy w programach rolnośrodowiskowych.

Marzena i Marek Pietrzak są właścicielami 9,67- hektarowego gospodarstwa w miejscowości Ziemięcin (gm. Wierzbinek) i specjalizują się w sadownictwie nastawionym na uprawę owoców śliwy, wiśni i jabłoni. W strukturze produkcji nasadzenia sadownicze stanowią 4,0 ha wiśni, 3,6 ha śliwy oraz 2 ha jabłonie. Gospodarstwo wyposażone jest we wszystkie potrzebne do produkcji urządzenia, co gwarantuje owoce wysokiej jakości. Państwo Pietrzakowie zostali wyróżnieni aktem nominacji do tytułu „Powiatowy Rolnik Roku 2011”.

Agnieszka i Leszek Piętka prowadzą w Błonicach (gm. Rzgów) 37,60 – hektarowe gospodarstwo o profilu produkcji drobiarskiej. Nowoczesna ferma posiada zdolności produkcyjne na poziomie 240 000 sztuk rocznie. Produkcję tę zabezpiecza własna wytwórnia pasz. Na powierzchni 29,5 ha rolnicy uprawiają zboża osiągając roczny plon 4,5 t/ha. Gospodarstwo spełnia wszystkie wymogi sanitarne oraz ochrony środowiska. Leszek Piętka otrzymał w roku ubiegłym odznakę tytułu honorowego „Zasłużony dla rolnictwa” przyznaną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rolnicy są też laureatami I miejsca w konkursie „Na najbardziej uporządkowaną i zadbaną zagrodę oraz najbardziej estetyczną posesję” w kategorii „posesja w zabudowie zagrodowej”.

Norbert Sieczka posiada 65-hektarowe gospodarstwo w Kawnicach Kolonii (gm. Golina). Głównym kierunkiem produkcji jest bydło mięsne. Sprzedaż opasów kształtuje się na poziomie 75 sztuk rocznie. Hodowla prowadzona jest w oborze na rusztach. Struktura zasiewów dostosowana jest do głównego kierunku gospodarowania, 40 ha powierzchni zajmuje lucerna,16 ha – kukurydza, 5 ha – łąki, a 4 ha – owies. Gospodarstwo jest nowoczesne i w pełni zmechanizowane.

Henryka i Janusz Zielińscy prowadzą w miejscowości Młynek (gm. Sompolno) 108,5 – hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Ze stada liczącego 82 krowy dojne uzyskują w ciągu roku 700 000 litrów mleka. Średnia wydajność od jednej sztuki wynosi ok. 9 500 litrów mleka rocznie. Cała produkcja roślinna (12 ha zbóż, 30 ha kukurydzy na kiszonkę, 47 ha lucerny oraz 8 ha łąki) podporządkowana jest hodowli bydła mlecznego. Rolnicy prowadzą na 10 ha szkółkę drzew iglastych o rocznej skali produkcji na poziomie 40 000 szt./ha. W uprawach stosują rozwiązania ekologiczne ograniczając wysiew nawozów sztucznych. Dodatkowym źródłem dochodu gospodarstwa jest świadczenie usług kombajnem zbożowym.

Wanda i Stanisław Zych właścicielami 82,72 – hektarowego gospodarstwa w Koninie oraz w miejscowości Sokółki (gm. Kazimierz Biskupi). Głównym profilem działalności jest sadownictwo nastawione na produkcję owoców miękkich. Dominuje w niej uprawa wiśni. Sad wiśniowy prowadzony jest aż na 38 ha powierzchni. Ważną pozycję w produkcji sadowniczej stanowią także czereśnie i śliwy. Rolnicy uprawiają na 4 ha truskawki, a w części rolniczej – żyto, którego wydajność wynosi 5 ton z hektara. Stanisław Zych znany jest także z działalności społecznej. W latach 2007-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Koninie, aktywnie działa na rzecz rozwoju grup producenckich i jest założycielem jednej z pierwszych w Wielkopolsce – zrzeszającej producentów owoców miękkich. W uznaniu osiągnięć w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, został uhonorowany w roku ubiegłym odznaczeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi „Zasłużony dla rolnictwa”, a w 2006 r. zdobył tytuł ,,Wielkopolski Rolnik Roku”.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Koninie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA