ŚLESIN. Spotkają się w sądzie

6 listopada został złożony wniosek przeciwko przeciwko inicjatorom referendum w związku z nieprawdziwymi informacjami na temat działalności burmistrza Ślesina Mariusza Zaborowskiego. Podstawą prawną jest art. 35 Ustawy o referendum lokalnym. Zgodnie z nim, jeżeli plakaty, hasła, ulotki, wypowiedzi albo inne formy propagandy i agitacji zawierają nieprawdziwe dane i informacje, każdy zainteresowany ma prawo złożyć do sądu okręgowego wniosek o:

1)   orzeczenie konfiskaty takich materiałów,
2)   wydanie zakazu publikowania takich materiałów,
3)   nakazanie sprostowania informacji,
4)   nakazanie przeproszenia pomówionego,
5)   nakazanie uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 10.000 złotych na rzecz instytucji charytatywnej,
6)   zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy kwoty do 10.000 złotych tytułem odszkodowania..

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA