KONIN, ŚLESIN. Wahanie Jerzego Maciejewskiego

Na sprawie w Sądzie Okręgowym w Koninie pełnomocnik inicjatorów referendum Jerzy Maciejewski wahał się, odpowiadając na pytanie, czy to grupa inicjatywna wydała gazetę ,,Czas na …referendum. Ślesin 2012”. Ostatecznie przyznał, że tak. Te słowa mają różnego rodzaju konsekwencje. Kampania referendalna jest jawna. I zgodnie z przepisami, pełnomocnik inicjatora referendum obowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe z dochodów i wydatków, związanych z referendum. Sprawozdanie finansowe w terminie trzech miesięcy od dnia referendum pełnomocnik składa organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze przeprowadzono referendum. Ten dokument ma być udostępniony mieszkańcom do wglądu. Sprawozdanie powinno dać odpowiedź m.in. na pytania, kto sfinansował gazetę referendalną i jakie były koszty jej wydania i dystrybucji.