WIERZBINEK. Ponad 2 mln 750 tys. zł dotacji na odnowę i rozwój wsi

W kwietniu 2012 roku gmina Wierzbinek złożyła 6 wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie projektów w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Była to możliwość realizacji zadań służących mieszkańcom. Wszystkie wnioski zostały bardzo wysoko ocenione i zakwalifikowane do dofinansowania. Maksymalnie można było otrzymać 500 tysięcy złotych na jedną miejscowość. Gmina Wierzbinek wykorzystała szansę. I trafi do niej w ramach dotacji ponad 2 mln 750 tys. zł.

Wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Przy tym podatku VAT nie zalicza się do tych kosztów. 22 października wójt Paweł Szczepankiewicz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu umowy dotyczące dofinansowania złożonych wniosków. Wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane w latach 2013 – 2015, i obejmą:

1. Zagospodarowanie centrum w miejscowości Racięcin. Wartość inwestycji – 827 522,49 zł, wartość dofinansowania – 499 141,00 zł. Zakres zadania: modernizacja remizy OSP wraz z wyposażeniem, zagospodarowanie terenu wokół remizy, budowa parkingu, placu zabaw, chodników.

2. Zagospodarowanie centrum w miejscowości Broniszewo. Wartość inwestycji – 1 171 440,20 zł, wartość dofinansowania – 500 000,00 zł. Zakres zadania: modernizacja wraz z wyposażeniem remizy OSP, budowa parkingu i chodnika przy kościele oraz chodnika na cmentarz, budowa placu zabaw i oświetlenia ulicznego.

3. Przebudowę i rozbudowę, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzyczynie, pełniącej rolę świetlicy wiejskiej. Wartość inwestycji – 1 524 306,13 zł, wartość dofinansowania – 500 000,00 zł. Zakres zadania: modernizacja wraz z wyposażeniem remizy OSP oraz zagospodarowaniem terenu.

4. Budowę budynku zaplecza i infrastruktury technicznej przy boisku sportowym w miejscowości Chlebowo. Wartość inwestycji – 491 137,42 zł, wartość dofinansowania 253 499,00 zł.

5. Zagospodarowanie centrum w miejscowości Ziemięcin. Wartość inwestycji – 1 696 812,58 zł, wartość dofinansowania – 500 000,00 zł. Zakres zadania: modernizacja i wyposażenie remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa placu zabaw, budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w centrum miejscowości.

6. Zagospodarowanie centrum w miejscowości Sadlno. Wartość inwestycji – 1 164 073,46 zł, wartość dofinansowania – 500 000,00 zł. Zakres zadania: modernizacja i wyposażenie domu parafialnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, budowa zatoki autobusowej, budowa parkingu i chodnika przy szkole podstawowej wraz z kanalizacją deszczową.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA