DO REDAKCJI. Ruch Palikota za rozsądnymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z wysyłaniem petycji do Radnych Miast i Gmin z okręgu Konińskiego i Gnieźnieńskiego przesyłam przykładowy tekst takiego pisma. Akcja informacyjna będzie nadal kontynuowana, tak, aby dotrzeć do możliwie największej ilości Radnych Miast i Gmin naszego regionu oraz samych mieszkańców.

Zarząd Okręgu nr 37 Ruchu Palikota zwraca się z apelem do Radnych ze wszystkich Partii i Stowarzyszeń oraz osób niezależnych zasiadających w Radzie Miejskiej w Kole, demokratycznie wybranych reprezentantów z mieszkańców gminy, o rozsądek nad przyjęciem form i stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście Koło.
Nowe zasady obowiązywać mają najpóźniej od 1 lipca 2013 roku, a już od 1 stycznia 2013 r. powinny obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie każdej gminy. Uważamy, że propozycja, aby naliczanie opłaty za odpady komunalne następowało na podstawie ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe jest propozycją sprawiedliwą. Proponujemy jednak, aby stawki miesięczne za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie przekraczały odpowiednio 7 zł z VAT od osoby w przypadku selektywnej segregacji i 10 zł z VAT od osoby, gdy odpady nie są selektywnie zbierane.
Decyzja Państwa Radnych musi iść w kierunku dobra wszystkich mieszkańców, osób często już teraz nie mających pieniędzy na bieżące wydatki, które nie mają pracy i ledwo wiążą koniec z końcem. W regionalnych mediach i spotkaniach politycznych społeczeństwo otrzymuje tylko wyrywkowe informacje o kilkusetprocentowych kwotach podwyżki z tytułu odprowadzania odpadów komunalnych przez każdego mieszkańca miasta. Władze Miasta Koło z Burmistrzem na czele powinny wykazać się chęcią szukania optymalnych rozwiązań podczas przeprowadzania konsultacji społecznych. Apelujemy do Państwa – Radnych Miasta – o dbałość o Waszych Wyborców, mieszkańców Miasta.

Z poważaniem:
Hieronim Powązka Turek
Przewodniczący Zarządu Okręgu nr 37
Ruchu Palikota
tel. kom.(+48) 731 537 037
e-mail: przewodniczacy.ow37@ruchpalikota.org.pl

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA