KONIN. Zespół Szkół Budowlanych. Mądra dyscyplina, czyli rola wychowawcza szkoły

IS_041

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie był organizatorem seminarium dla pedagogów szkół gimnazjalnych pod tytułem: ,,Rola wychowawcza szkoły w świetle współczesnych problemów”. Przedstawiciele policji i wymiaru sprawiedliwości – Katarzyna Wiśniewska i Anna Zawadzka – mówili o odpowiedzialności karnej nieletnich oraz zachowaniach młodzieży niezgodnych z prawem. Wicedyrektor ZSB Izabela Andrzejczak poinformowała o funkcjonowaniu zespołu wychowawczego w tej placówce. Mówiono także m.in. o szkolnictwie zawodowym w obliczu trendów na rynku pracy oraz możliwościach wzbogacenia oferty edukacyjnej i wychowawczej dzięki realizacji projektów unijnych.

Z wystąpień wynika, że istotne jest uczenie odpowiedzialności i konsekwentne egzekwowanie zapisów związanych z tą odpowiedzialnością zarówno w ogólnym prawie, jak i prawie szkolnym. Na przykład w Zespole Szkół Budowlanych bardzo pozytywny efekt, i to w dłuższym okresie, przyniosło skreślenie z listy uczniów tych młodych osób, które na terenie szkoły spożywały alkohol. Jednocześnie wystąpienie jednego z absolwentów wskazało na znaczenie mądrości niektórych nauczycieli, którzy chcą dobrze poznać uczniów, motywować ich i wskazywać  drogi, którymi można pójść.