POZNAŃ. Panie z ,,Solidarnych w Partnerstwie” liderkami rozwoju lokalnego

7

8 grudnia w Poznaniu, na konferencji ,,Kobiety zmieniają polską wieś”, podsumowano projekt „Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego”. Uczestniczyły w nim także przedstawicielki Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie”, z siedzibą w Starym Mieście. Na spotkaniu zaprezentowano osiągnięcia i sukcesy, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w środowiskach lokalnych.

Gospodarzem konferencji był Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Projekt „Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego” był adresowany do kobiet z terenów wiejskich. Zrealizowano go w ramach zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Ponad 300 uczestniczek projektu, reprezentantek 31 Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski, podzieliło się swoimi osignięciami i doświadczeniami. Jedną z najciekawszych inicjatyw było nawiązanie współpracy LGD „Kraina Trzech Rzek” z niemiecką organizacją kobiecą działającą na obszarach wiejskich. Wysłuchało wystąpień Zofii Szalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Agnieszki Kozłowskiej–Rajewicz – pełnomocnik rządu RP do spraw równego traktowania.

Elementem spotkania była wystawa fotograficzna, dokumentująca Festiwal Kuchni Ochweśnickiej w Ślesinie w latach 2007 – 2012, oraz rękodzieła artystycznego, wykonanego przez uczestniczki Szkoły Liderek Rozwoju Lokalnego. Swoje prace zaprezentowały również przedstawicielki Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”: Zofia Kurpiewska ze Starego Miasta i Anita Kantarowska z Modły Królewskiej. Barwne stoisko SwP zainteresowało wiele osób, w tym wiceminister Zofię Szalczyk oraz Emilię Dunal, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Konferencję zakończył pokaz mody „Paryski szyk – biskupiański dryg”, przygotowany przez uczestniczki Szkoły Liderek z terenu LGD „Gościnna Wielkopolska”.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA