KONIN. Wigilia Stowarzyszenia Abstynentów

IS_137

Spotkanie wigilijne z pokazem …tańca towarzyskiego – takiego zapewne jeszcze w Koninie nie było. Zorganizowało je Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów ,,Szansa”, zapraszając dzieci i młodzież ze świetlicy środowiskowej w Niesłuszu, ich rodziców oraz członków KSA. Na spotkaniu nie zabrakło Jana Michalskiego, przewodniczącego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Konina.

Jak powiedział Wiesław Szukalski, wiceprzewodniczący KRPA oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej KSA ,,Szansa”, takie spotkania integrują lokalną społeczność, promują zdrowy styl życia, pokazując, że wzajemna życzliwość bardziej zbliża niż alkohol.

W świetlicy w Niesłuszu pokazano jasełka i śpiewano kolędy. Był też akcent wyjątkowy – pokaz tańca. Wszystkie dzieci otrzymały paczki od świętego Mikołaja. Ten z kolei przekazuje Czytelnikom Konińskiej Gazety Internetowej najlepsze życzenia, oczywiście abstyneckie i zachęcające do nietracenia pieniędzy na napoje, które są szkodliwe.