SANKTUARIUM MARYJNE W LICHENIU. Aż 300 tysięcy pielgrzymów mniej

SONY DSC

Sanktuarium Maryjne w Licheniu odwiedziło w roku ubiegłym ok. 900 tysięcy pielgrzymów. To aż o ok. 300 tys. osób mniej niż w roku 2011. ,,Zauważalnemu spadkowi liczby pielgrzymów towarzyszy zmiana charakterystyki pielgrzyma. Coraz więcej jest nawiedzeń rodzinnych, samochodami osobowymi, maleje natomiast trochę liczba pielgrzymek autokarowych” – wyjaśnił ks. Piotr Kieniewicz, rzecznik prasowy sanktuarium.

Odprawiono 1802 msze św. Kapłani rozdali 400 tysięcy komunikantów. Msze celebrowało 4428 księży-gości. Z noclegów w sanktuaryjnych domach pielgrzyma skorzystało ponad 86 tysięcy osób.

Najważniejszym wydarzeniem dla licheńskiego sanktuarium w roku 2012 było uroczyste wprowadzenie do bazyliki mniejszej Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej relikwii bł. Jana Pawła II. Drugim niezwykle istotnym wydarzeniem były jubileuszowe, XX Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Trzeźwościowych. Osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, jedzenia, seksu i innych rzeczy spotkały się po raz kolejny w Licheniu w ostatni weekend lipca, aby dzielić się historiami swojego życia i w ten sposób pomagać sobie oraz innym w walce z chorobą uzależnieniową. W ubiegłym roku w spotkaniach wzięła udział rekordowa liczba osób –  prawie 30 tysięcy osób.

Tradycyjnie do sanktuarium zawitali przedstawiciele polskiej wsi uczestniczący w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich (26-27 maja), przedstawiciele NSZZ „Solidarność” (28-29 kwietnia), a także Sybiracy (20-21 czerwca) oraz młodzież zrzeszona w Ochotniczych Hufcach Pracy (11 listopada).

Poza działalnością duszpasterską licheńskie sanktuarium prowadzi także dzieła miłosierdzia. Wśród nich bardzo ważną rolę pełni Hospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego, które pomaga osobom będącym u kresu swojego ziemskiego życia. W 2012 roku placówka przyjęła 95 pacjentów.

Z pomocy Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym skorzystało ok. 2 tysiące osób. Pracownicy placówki najczęściej pomagali osobom dotkniętym alkoholizmem, problemami rodzinnymi oraz różnego rodzaju współuzależnieniami. Wzrasta także liczba osób objętych opieką naprotechnologiczną.

Poza kwestiami związanymi stricte z życiem duchowym wierni przybywający do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej mogą także rozwijać się kulturalnie. Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego, które posiada wiele wspaniałych eksponatów związanych z historią Polski, w 2012 roku odwiedziło 56 tysięcy osób.

Najliczniejszą grupę wiernych odwiedzających sanktuarium w 2012 roku stanowili mieszkańcy Poznania, Inowrocławia i Ciechocinka. W dalszej kolejności byli to mieszkańcy Łodzi, Bydgoszczy i Wrocławia. Wśród pielgrzymów zagranicznych najczęściej do Lichenia przyjeżdżali Słowacy, Litwini oraz Czesi. Nie zabrakło także gości z tak odległych państw, jak Kazachstan czy USA.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA