KONIN. Pacjent z wirusem świńskiej grypy AH1N1

W Oddziale Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie jest hospitalizowany pacjent, u którego wykryto wirusa grypy AH1N1. Zachorowanie towarzyszy innym poważnym schorzeniom, zdiagnozowanym u chorego. W dniu dzisiejszym otrzymano wynik badania, potwierdzający postawione przez lekarza podejrzenie. Zasady izolacji pacjenta i leczenie zostały wdrożone w momencie postawienia podejrzenia zachorowania na grypę.
Wobec wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów (zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 21. pkt. 2 ), Dyrektor Szpitala podjął decyzję o ograniczeniu obecności osób bliskich przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z dniem 16 stycznia 2013 r. w Oddziale Intensywnej Terapii.
Na chwilę obecną w Szpitalu nie są hospitalizowani inni pacjenci z podejrzeniem zachorowania na grypę.

Maria Karczewska –  rzecznik prasowy WSZ w Koninie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA