KRAMSK. Być albo nie być gminy, czyli zaciskanie pasa

IS_2049

Na sesji budżetowej Rady Gminy w Kramsku pojawiły się diagnozy wskazujące na finansowe problemy lokalnego samorządu. Wójt Józef Drop stwierdził: Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Przewodniczący Rady Gminy Marek Lidźbiński powiedział: Dzisiejsza sesja to być albo nie być gminy. A wiceprzewodniczący RG Piotr Krenc odnosząc się do zagrożenia, że plany finansowe gminy Kramsk będzie ustalała Regionalna Izba Obrachunkowa zapytał: Czy my jesteśmy nieudolni, upośledzeni? Jednocześnie postulował zastanowienie się nad większymi oszczędnościami.

Choć Rada Gminy podjęła decyzje dotyczące samorządowych finansów, to trzeba zaczekać na ich ocenę przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W roku 2013 gmina ma maksymalny dopuszczalny 15-procentowy wskaźnik obliczany jako suma rat kapitałowych i kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem. Ale od roku 2014 zmieniają się regulacje dotyczące możliwości gminy do finansowania obsługi długu. I w latach 2014 – 2015 gmina Kramsk przekroczy dopuszczalny wskaźnik wynikający z art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA