RZGÓW. Czy wójt Andrzej Grzeszczak wierzy w latające parówki?

Wójt Andrzej Grzeszczak napisał list do mieszkańców gminy. Obsmarował w nich opozycyjnych radnych, zarzucając im zachowania ,,dalece nieodpowiedzialne, niegospodarne”. I zwrócił się do ,,wszystkich mieszkańców gminy o podjęcie działań i zapytanie radnych o powody ich zachowania”.

Wymowa listu jest złożona. Przy tym wójt Andrzej Grzeszczak zaproponował własną wizję systemu samorządowego. Zgodnie z nim mieszkańcy powinni wezwać na dywanik tych, którzy ,,są dalece nieodpowiedzialni” i przekonać ich, aby byli dalece odpowiedzialni. Jeżeli wójt Grzeszczak wierzy w swój list, to widocznie jest w stanie uwierzyć nawet w latające parówki. Wypada też pogratulować ostatniego zdania ,,Tylko dzięki współpracy możliwe jest podejmowanie efektywnych działań na rzecz dobra wspólnego gminy w tej kadencji oraz w kolejnych latach”.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA