SOMPOLNO (LUBSTÓW). Jak przyciągnąć nowych uczniów?

IS_030

Jak przyciągnąć nowych uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Lubstowie? – zastanawiano się na posiedzeniu wyjazdowym Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej w Sompolnie. Dyrektor ZSP Krystyna Paczos postulowała zwiększenie środków finansowych na dowozy, bowiem obecnie dzieci zbyt długo czekają na autobus. Inną koniecznością jest budowa placu zabaw. Nie poruszono kwestii poziomu nauczania, nowatorskich metod przekazywania wiedzy, mistrzów nauczycielskich – czyli tego, co buduje rzeczywistą jakość szkoły, a tym samym przyciąga uczniów.

Ryszard Lewandowski, przewodniczący Komisji Oświatowo-Społecznej, zauważył, że można zracjonalizować trasy dowozów. Burmistrz Andrzej Kossowski zapytał, czy gmina chce przejmować wszystkie obowiązki od rodziców. Zwracano też uwagę na pewne uwarunkowania terytorialne, na przykład fakt, że dzieci ze Stefanowa (gmina Sompolno) częściej wybierają szkołę w Święćcu (gmina Kramsk), ze względu na jej bliskość.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA