STARE MIASTO. Wybory uzupełniające 17 marca

W związku ze złożeniem przez radnego Karola Teodorczyka pisemnej rezygnacji z dalszego pełnienia mandatu radnego, Rada Gminy Stare Miasto na sesji 28 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu radnego. W związku z powyższym wojewoda wielkopolski zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Miasto. Odbędą się one 17 marca w okręgu nr 3 obejmującym sołectwa Janowice i Żychlin.