RYCHWAŁ. Życie zaczyna się po sześćdziesiątce

1

Życie zaczyna się po sześćdziesiątce. I ma wtedy sporo pozytywnych wartości – potwierdziło to także spotkanie z uczestniczkami projektu Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracji seniorów” w Rychwale. Wskazano na większe poczucie wolności, mądrość wieku dorosłego, dojrzałość uczuciową i docenianie przyjaźni.

Poczucie wolności przejawia się m.in. w stwierdzeniu: ,,Nic nie muszę”, ale też w realizacji tych celów, na które wcześniej nie było czasu. Po sześćdziesiątce pojawia się zrozumienie, że wartości materialne są ulotne i nie warto się do nich przywiązywać. Docenia się za to małe przyjemności. I nabiera dystansu do samego siebie. ,,Proszę też napisać, że w Rychwale baby są fajne i aktywne” – dodała jedna z uczestniczek.