GRODZIEC. Kto kłamie w sprawie likwidacji szkół w Biskupicach i Lipicach?

IS_070

Na sesji Rady Gminy w Grodźcu miały być podjęte uchwały o likwidacji szkół podstawowych w Biskupicach i Lipicach. Jednak punkty te zdjęto z porządku obrad, bowiem w ostatniej chwili pojawił się wariant, aby w tych miejscowościach pozostawić oddziały ,,O” – III. Andrzej Wysocki, dyrektor SP w Lipicach, podkreślił, że taka propozycja to w gruncie rzeczy ukryta likwidacja placówek. Jednocześnie zarzucił Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, że nie poparł protestu przeciwko likwidacji i nie kiwnął palcem w sprawie obrony miejsc pracy nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych. Obecna na sesji Renata Limiszewska, przewodnicząca Oddziału ZNP w Grodźcu, odpowiedziała, że dyrektor kłamie.

Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, aby szkoły przejęło stowarzyszenie. Taka też jest wola rodziców, którzy licznie pojawili się na sesji. Rozwiązanie problemu przesunięto jednak do następnej sesji. Wzbudziło to silne negatywne emocje, a nawet pomysł, aby zorganizować referendum w sprawie odwołania wójta i Rady Gminy. Na ostateczne decyzje przyjdzie czekać zainteresowanym ok. 2 tygodnie.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA