GRODZIEC. Tanie śmieci

IS_101

Rada Gminy w Grodźcu ustaliła nowe stawki i zasady odbioru odpadów komunalnych. Odpowiedni wniosek formalny zgłosił najmłodszy radny Piotr Andrzejewski. I uzyskał większość. Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny ( kubeł + worki ) od 1 lipca wynosić będzie 5 zł miesięcznie od osoby, ale nie więcej niż 30 zł od gospodarstwa domowego. W przypadku śmieci niesegregowanych stawka wzrośnie do 9 zł od osoby, ale nie więcej niż 60 zł od gospodarstwa domowego. Dodatkowo gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA