GRODZIEC. 50 lat miłości

Złote gody obchodzili małżonkowie z gminy Grodziec: Janina i Zygmunt Adamczakowie oraz Irena i Kazimierz Kieliszkowe ze Starej Ciświcy, Marianna i Jerzy Lewandowscy oraz Łucja i Stefan Wysoccy z Lądku, Janina i Henryk Nowiccy ze Starych Grądów, Feliksa i Mieczysław Szmytkowie oraz Czesława i Tadeusz Torczyńscy z Królikowa. W imieniu Prezydenta RP medale ,,Za długoletnie pożycie małżeńskie” wręczył im wójt Piotr Juszczak. Spotkanie zorganizował Urząd Stanu Cywilnego w Grodźcu.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA