KOŁO. VIII rocznica śmierci Jana Pawła II

W dniach 2 i 3 kwietnia w Kole zorganizowano uroczystości upamiętniające VIII rocznicę śmierci błogosławionego Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Koła. Mieszkańcy nadal pamiętają o Papieżu-Polaku. 2 kwietnia, jak co roku, o godz. 21.00 zebrano się przy obelisku papieskim, przy Alejach Jana Pawła II. Szczególny moment skupienia i modlitwy nastąpił o godz. 21.37, w której Karol Wojtyła ,,wrócił do domu Ojca”. 3 kwietnia w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego odprawiono mszę św. w intencji kanonizacji Jana Pawła II, po której nastąpił przemarsz przed Ratusz Miejski i złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą sławnego Polaka. Msza św. była poprzedzona programem słowno-muzycznym przygotowanym przez młodzież gimnazjum nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Kole.
W uroczystościach brali także udział członkowie Solidarnej Polski wraz z pełnomocnikiem na powiat kolski Jarosławem Tomczykiem. Powiedział on Konińskiej Gazecie Internetowej: „Błogosławiony Jan Paweł II pozostawił nam bezcenny skarb, drogowskaz według którego powinniśmy podążać, a którym jest Jego testament. Obecnie próbuje się wmawiać Polakom, że nie idą z duchem czasów, próbuje się zmieniać ich ponadtysiącletnią tradycję. Pamięć i tożsamość to nasza niepodległość. Dzisiaj Ci wszyscy, którzy powołują się na bł. Jana Pawła II powinni pamiętać o Jego słowach zawartych w Testamencie, skierowanych do rodaków: „Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie”. Spójrzmy co się dzieje obecnie, jak traktuje się powyższe słowa Tego, który swemu narodowi i Ojczyźnie tak bardzo był oddany?

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA