WIERZBINEK. Wójt Paweł Szczepankiewicz o biskupie Romanie Andrzejewskim

IS_292

,,Roman Andrzejewski – biskup pomocniczy włocławski. Życie i działalność” – to monografia o prawdopodobnie najwybitniejszej osobie urodzonej w XX wieku na terenie obecnej gminy Wierzbinek (urodził się w niewielkiej wsi Zaborowo, w parafii Broniszewo). Autorem książki jest …wójt Wierzbinka Paweł Szczepankiewicz. Na spotkaniu autorskim w Wierzbinku komplementowali go także duchowni, gratulując ciekawego dzieła, zaangażowania i odwagi. Autor opowiedział o swojej pracy nad monografią i przedstawił zasadnicze treści książki.

Mówi ona m.in. o środowisku rodzinnym i młodości, posłudze kapłańskiej i pełnionych funkcjach biskupa Romana Andrzejewskiego, jego wizytach duszpasterskich na Wschodzie, spuściźnie pisarskiej. Forma monografii jest przemyślana, a treść przekazana zrozumiałym językiem.

Paweł Szczepankiewicz wydał książkę własnym sumptem. Stroną techniczną zajęło się Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA