KONIN. Poseł Jacek Kwiatkowski prosi dziennikarzy o zadanie pytań prezydentowi Konina

,,Fundacja Rozwoju Polskiego Eksportu, której udało się wygrać konkurs na promocję naszego miasta, w której Prezydent pokładał tak duże nadzieje i wreszcie która to miała ściągnąć do Konina poważnych inwestorów… niespodziewanie wczoraj zrezygnowała i zerwała podpisaną umowę. Jak zapewne Państwu wiadomo, jutro odbędzie się konferencja z Prezydentem Miasta Konina i przedstawicielami fundacji. Poseł Jacek Kwiatkowski niestety nie będzie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu, bowiem w tym czasie wykonuje swoje obowiązki nałożone przez mandat poselski i będzie uczestniczył w posiedzeniu Sejmu. Poseł zwraca się do Państwa z prośbą, abyście zadali Państwo w jego imieniu kilka pytań Prezydentowi:

1. Kto podpisał umowę z Fundacją Rozwoju Polskiego Eksportu?
2. Kto ową fundację zweryfikował?
3. Czy istnieją kary umowne w przypadku niewywiązania się z projektu?
4. Czy w dokumentach konkursowych był aktualny wpis KRS?
5. Czy zgłoszenie do konkursu przez FRPE było zgodny ze stanem faktycznym? Wg KRS istnieje 2 członków w zarządzie, natomiast wg fundacji jest ich 3 w zarządzie. W jaki sposób zostało to zweryfikowane przez komisję konkursową i jaki jest stan faktyczny zarządu?
6. Kto i jakie konsekwencje poniesie z tytułu straconych funduszy oraz utraconych korzyści promocji miasta w przypadku zwrotu dotacji?
7. Czy umowa zawarta z fundacją zostanie upubliczniona?”
(e-mail przysłany do redakcji przez Biuro Poselskie Jacka Kwiatkowskiego)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA