KONIN. Radny Wiesław Wanjas: ,,Tak mi dopomóż Bóg”

Radny Wiesław Wanjas

Rada Miasta Konina pracuje już w pełnym składzie. Nowy radny Wiesław Wanjas jako kolejny z listy Platformy Obywatelskiej zastąpił w lokalnym parlamencie Elżbietę Siudaj-Pogodską (musiała zrezygnować z tej funkcji, ponieważ została zastępcą kierownika Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim). Wanjas jest emerytem. Cieszy się pełnym zaufaniem posła Tomasza Nowaka, o czym świadczy fakt, że funkcjonuje jako jego społeczny współpracownik. Czesław Wanjas po odczytaniu roty do słowa ,,Ślubuję”, dodał: ,,Tak mi dopomóż Bóg”.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA