SOMPOLNO (OŚNO GÓRNE). Ze szkołą i unijnym przedszkolem

IS_012

Jeżeli jest współpraca i zaangażowanie, można zrobić bardzo dużo – podkreśliła prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Ośno Górne i Okolic Renata Budner. Funkcjonuje ono od ubiegłego roku. Od 1 września 2012 roku prowadzi Szkołę Podstawową (wraz z oddziałem przedszkolnym). Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Przy placówce funkcjonuje też przedszkole, finansowane z programu unijnego ,,Do przedszkola z uśmiechem”. To efekt współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku (gmina Kłodawa).

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Ośno i Okolic ma wiele statutowych celów. Są to:
1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi i okolic
2. Podnoszenie poziomu edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych
3. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych
4. Popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie wsi Ośno Górne i okolic.
5. Współudział w inicjowaniu i koordynacji działań szkoły i środowiska lokalnego.
6. Wspieranie idei przedsiębiorczości wśród członków Stowarzyszenia i środowiska lokalnego.
7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej
8. Inicjowanie i popieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu, kultury, wypoczynku i turystyki.
9. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
10. Pomoc osobom niepełnosprawnym.
11. Działalność charytatywna.
12. Ochrona i promocja zdrowia.
13. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
14. Pomoc społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.
15. Budowanie więzi międzyludzkich.
16. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
17. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologiom społecznym.
18. Aktywizacja osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy.
19. Działanie na rzecz rozwoju kontaktów i współpracy między organizacjami i społeczeństwami, współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy.

Lista celów jest długa. Które i w jakim zakresie uda się zrealizować, pokaże czas. Na razie sukcesem jest prowadzenie Szkoły Podstawowej i unijnego przedszkola. W szkole w klasach I – VI wiedzę zdobywa 46 uczniów, w oddziale przedszkolnym – 25. W przedszkolu finansowanym z UE jest 15 maluchów. Kadrę tworzy 14 nauczycieli. Jest też 2 pracowników obsługi.

Prezes Renata Budner powiedziała, że atmosfera w szkole jest wspaniała. Potwierdzili to dyrektor Zbigniew Słodkiewicz i zastępca dyrektora Maria Słodkiewicz. Funkcjonowanie placówki oparte jest na zasadach partnerskich. Bardzo się cieszę z tego, że wszyscy się angażują: dyrekcja, nauczyciele, rodzice. Jeszcze nie było sytuacji, że zwróciłam się o pomoc, a ktoś mi odmówił. Wszystko robimy wspólnie. Partnerami są też uczniowie. My uczymy się od dzieci i ich słuchamy. Uwzględniamy ich pomysły. W takiej atmosferze współpracy można góry przenosić – stwierdziła Renata Budner.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Ośno Górne i Okolic tworzą: prezes Renata Budner, wiceprezes Urszula Biernat, wiceprezes Krystyna Chałaj, sekretarz Renata Nowak, skarbnik Zbigniew Słodkiewicz, członek Zarządu – Ewelina Chmielewska.


 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA