SOMPOLNO. Plastyczne sukcesy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Osoby uczestniczące w zajęciach plastycznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sompolnie odniosły w ostatnim okresie kilka sukcesów. W XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i Anny Kamieńskiej” jury nagrodziło pracę Mileny Maciejewskiej oraz wyróżniło pracę Zuzanny Ozdowy.

602 prace ze 104 placówek kultury i szkół z Polski, Rumunii i Łotwy oraz 4 prace multimedialne wpłynęły na XVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny ,,Zamki, pałace i dworki w otoczeniu parków”. Komisja uznała, że prace prezentują wysoki poziom artystyczny, wiernie odtwarzają zabytki, przedstawiają wspaniałą paletę barw. W kategorii wiekowej 13-16 lat nagrodę zdobyła Wiktoria Bartczak z M-GOK Sompolno, a w kategorii 8 – 12 lat wyróżnienie przyznano Aleksandrze Nowakowskiej.

Z sukcesem M-GOK wystartował także w Ogólnopolskim Finale Konkursu Młodych Artystów FAI (Międzynarodowa Federacja Lotnicza). Pierwszą nagrodę zdobyła bowiem Milena Maciejewska.

Instruktorką młodych plastyczek jest Teresa Olczak, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie.Nagrodzona praca Mileny Maciejewskiej w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Ilustracje do wierszy Józefa Czechowicza i Anny Kamieńskiej”

Wyróżniona praca Zuzanny Ozdowy

W XVI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ,,Zamki, pałace i dworki w otoczeniu parków” nagrodę zdobyła Wiktoria Bartczak.

Wyróżnienie przyznano Aleksandrze Nowakowskiej

Milena Maciejewska zdobyła pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Finale Konkursu Młodych Artystów FAI

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA